Οι Υπηρεσίες μας

Η εταιρεία Αργώ Τεχνολογίες ΙΚΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25/4/2018. Τα μέλη μας έχουν πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία πληροφοριών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρείτε την καλύτερη λύση στους τομείς:

– Προμήθεια hardware και λογισμικού

– Παραγωγές Πολυμέσων

– Φωτογραφία και βίντεο

– Προγραμματισμός και εφαρμογές Android

– Ψηφιοποίηση

– Κατασκευή ιστοσελίδων

– Συστήματα ανάπτυξης και επιθεώρησης φωτοβολταϊκών πάρκων (Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας argotech.gr για περισσότερες λεπτομέρειες)

Web Design

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

 

What is the biggest benefit your customer will get from this? Keep your target audience in mind.

From $99

Graphic Design

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

 

What is the biggest benefit your customer will get from this? Keep your target audience in mind.

From $99

Content Creation

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

 

What is the biggest benefit your customer will get from this? Keep your target audience in mind.

From $99

Καλάθι αγορών